Loc: 50°9'1.537"N, 16°16'26.866"E

Motokros - provozní řád

  1. Tento provozní řád platí pro provoz na motokrosové dráze v Rychnově nad Kněžnou Jámy.
  2. Všichni uživatelé jsou povinni dbát pokynů obsluhy a řídit se tímto provozním řádem.
  3. Všichni uživatelé používají motoristický areál na vlastní nebezpečí a provozovatel motoristického areálu nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé na majetku nebo na zdraví v souvislosti s použitím zařízení motoristického areálu, do kterého motokrosová dráha patří.
  4. Všichni uživatelé jsou povinni udržovat pořádek a čistotu na dráze a v místě depa, neznečišťovat asfaltové plochy.
  5. Na motokrosové dráze je povoleno jezdit pouze po vyznačené dráze a v určeném směru.
  6. Doba vyhrazená pro trénink:
Čt 15.00 – 19.00 hod
So 12.00 – 15.00 hod

7. Poplatek za jedno vozidlo za jeden trénink je 250,– Kč. Poplatek je povinen účastník zaplatit v pokladně půjčovny.

8. V případě, že se tréninku zúčastní více účastníků a nebude možné z časových důvodů trénink uskutečnit v požadovaném rozsahu, bude v souladu s nařízením vlády ČR č. 502/2000 Sb. (2), o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, dle znění pozdějších předpisů, zvolen jiný pracovní den pro náhradní trénink.

9. V případě nedodržení některého z bodů provozního řádu bude uživatel, který provozní řád nedodržel, vykázán z motoristického areálu.